Wat REMER doet in Pequeri

In 1992 heeft REMER woonboerderij ‘Sítio Shalom’ (boerderij van de vrede) opgezet in het dorpje Pequeri. Pequeri is een plattelandsdorp in de staat Minas Gerais, grenzend aan de staat Rio de Janeiro. Door de jaren heen is de woonboerderij uitgegroeid tot een waar kinderdorp bestaand uit (onder meer) acht woonhuizen, een centrale keuken met eetzaal, cursusruimten en een sportveld.

Aanvankelijk was de woonboerderij bedoeld als (tijdelijke) opvangplek voor dakloze jongeren uit Rio. Maar vanuit de directe omgeving van Pequeri (veelal via de gemeente of de kinderrechter) werd steeds vaker een beroep gedaan op REMER. Inmiddels biedt REMER daarom veel kinderen voor langere tijd een thuis op de woonboerderij. Deze kinderen waren niet dakloos. Wel groeiden ze op in een onveilige (en vaak extreem armoedige) thuissituatie, bijvoorbeeld omdat hun ouders kampten met drank- of drugsverslaving. In veel gevallen zijn deze kinderen verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt.

Langdurige opvang in veilige omgeving

De aanpak van REMER is er op gericht om het (zelf)vertrouwen van deze kinderen te herstellen en hen kansen te bieden op een volwaardig, zelfstandig bestaan. In een vervangende gezinssituatie krijgen deze kinderen 24 uur per dag, 7 dagen per week, persoonlijke aandacht en liefde van professionele begeleiders, waaronder twee pleegmoeders die in ploegendienst de zorg voor een woonhuis op zich nemen.

Kleinschalige zorg op maat

Daarnaast zet REMER een team in van specialisten met expertise in maatschappelijk werk, psychologie, educatie en sport. Ieder kind krijgt hierdoor specifieke hulp. Vanwege de persoonlijke begeleiding en kleinschalige zorg wordt Sítio Shalom binnen de regio gezien als een voorbeeld van goede opvang. De plaatselijke kinderrechter aarzelt dan ook niet om de ‘moeilijkste gevallen’ te laten plaatsen op de woonboerderij van REMER.

Onderwijs als voorbereiding op de toekomst

REMER combineert psychosociale begeleiding met onderwijs. Kinderen gaan één dagdeel naar school, zoals in Brazilië gebruikelijk is. De meesten hebben daarnaast gedurende één dagdeel een ‘activiteit’, waarbij ze zich nuttig maken op de woonboerderij en bovendien een vak leren. Denk aan broodbakken, in de groentetuin werken, de koeien melken en de kippen verzorgen. Aan de wat oudere kinderen biedt REMER bovendien de mogelijkheid om cursussen en (beroeps-)opleidingen te volgen.

Met succes op eigen benen

Momenteel worden er op de woonboerderij circa 40 kinderen permanent opgevangen. In de meeste gevallen verlaten jongeren de woonboerderij na hun achttiende levensjaar. Van de ongeveer 250 kinderen die REMER door de jaren heen heeft opgevangen op Sítio Shalom, staat zo’n 90% nu met een zekere mate van succes op eigen benen. Ze studeren of werken en voorzien in hun eigen levensonderhoud. Velen hebben normale sociale contacten, een partner en/of een gezin.

%d bloggers liken dit: