Wat we doen

Kinderen in de favela’s van Rio de Janeiro

De kinderen die wij helpen, groeien op in een gevaarlijke omgeving. Ze wonen in de beruchte sloppenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro. Deze favela’s zijn het domein van drugsbendes. De drugshandel brengt veel geweld met zich mee. Regelmatig komt het tot bloedige confrontaties tussen de politie en drugsbendes of tussen rivaliserende drugsbendes onderling. Hierbij vallen veel doden. Maar ondanks al het geweld is de verleiding voor kinderen en jongeren groot om zich aan te sluiten bij een drugsbende. Dat levert namelijk geld op en aanzien.

Help mij Leven probeert deze kinderen alternatieven te bieden voor een leven van criminaliteit en geweld. Dit doen we door het welzijnswerk van onze Braziliaanse partnerorganisatie REMER in Rio de Janeiro te ondersteunen met financiële middelen en pr.

Kinderen in gevaarlijke thuissituatie

We helpen niet alleen kinderen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Voor sommige kinderen is het leven niet (alleen) op straat gevaarlijk, maar ook thuis. Armoede, alcoholisme en drugsverslaving zorgen achter de voordeur voor schrijnende situaties. Kinderen worden verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt.

Deze kinderen willen we eveneens helpen. Daarom ondersteunen we ook het werk van REMER in Pequeri. Pequeri is een klein dorp op het platteland van de staat Minas Gerais. Daar heeft REMER in 1992 een opvangplek ontwikkeld voor tientallen kinderen en jongeren uit probleemgezinnen

%d bloggers liken dit: