Wie we zijn

Help Mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ bedoelen we vooral ‘gebrek’: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan onderdak en aan toekomstperspectief.

In 1988 hebben we Help Mij Leven opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen. Onze belangrijkste taken in Nederland zijn fondsen- en vrijwilligerswerving, voorlichting en pr.

Bestuur en ondersteunend team

Naast een enthousiast, zevenkoppig bestuur hebben we een ondersteunend team dat de stichting helpt met onder meer fondsenwerving, redactioneel werk en vrijwilligerscoördinatie. Zowel het bestuur als het ondersteunde team doen hun werk gratis.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Matty Kloosterman

Secretaris: Marijke van der Wenden

Penningmeester: Roeland Overkamp

Algemene bestuursleden: Ad Kievit, Allard Gunnink, Cora Smits en Peter van Baalen

CBF-gecertificeerd

Stichting Help Mij Leven is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet jij zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

ANBI-status: belastingvrij doneren

Ook goed om te weten: onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je, onder bepaalde voorwaarden, jouw giften aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

%d bloggers liken dit: